Interní auditor laboratoře – vertikální audit

S ohledem na plánovanou revizi normy ČSN EN ISO/IEC 17025, metodické pokyny, a také se vzrůstajícími zkušenostmi interních auditorů, jsme se rozhodli připravit nový kurz: Interní auditor laboratoře – vertikální audit. Kurz je vhodný nejen pro úplné začátečníky, kteří potřebují pevně uchopit danou problematiku, ale je přínosný i pro zkušené auditory. Naší snahou je totiž poukázat, i v případě vertikálního auditu, na rozdílné přístupy při jeho realizaci, a to v různé šíři či hloubce dle časových možností auditora. Zároveň jeho provedení souvisí i se složitostí, náročností či počtem prováděných zkoušek. Při vertikálním auditu získává auditor cenné a kompaktní informace o laboratorních procesech. Hodnota záznamu z vertikálního auditu je velmi důležitá pro manažera kvality, neboť mu poskytuje zpětnou vazbu o zavedeném systému managementu kvality. Při samotném auditování jsou občas i někteří auditoři překvapeni, jak silně jsou jednotlivé články normy provázány, a jak moc spolu souvisí. Značným faktorem, který ve velké míře ovlivňuje provádění vertikálního auditu, je auditorova dostatečná zkušenost, ale i schopnost vnímat souvislosti i s ohledem na důležitost jednotlivých laboratorních činností. Samotný vertikální audit je přínosem nejen pro manažera kvality, auditora, ale i pro auditované, kteří si při pravidelném provádění auditu mohou uvědomit i dílčí souvislosti jejich práce. Docházím jim proč, a také k jaké činnosti slouží vedené záznamy. Navíc získávají podnět, z jakého důvodu je musí zavádět a udržovat. Společně s tím, že pochopí, která dokumentace je klíčová pro jejich činnost. Interní audit není jen prvkem monitorování systému managementu kvality v laboratorních procesech, ale i nástrojem neustálého zlepšování. Udělejte si čas a přijďte si vyzkoušet, jak efektivní a přínosná může realizace vertikálního auditu být.

Petra Mrkvičková, lektorka

mrkvickovaii

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *