Jak na rizika? Management rizik v praxi

Co jsou vlastně rizika? Většina z nás asi vnímá riziko jako něco, čeho se chce vyvarovat. Málo koho napadnou ta pozitivní, jako například, že když si vsadím sportku, je riziko, že vyhraji hodně peněz. Takové riziko se mi líbí, ale v reálu si potvrzuji, že výskyt tohoto rizika je u mě nulový J. A proto se mnohem více soustředím na ta negativní.

S negativními riziky se pereme všichni každý den, i když už to ani nevnímáme. Například když si chceme zajít koupit něco dobrého ke snídani do našeho oblíbeného krámku. Než vyjdeme ven, kontrolujeme, zda máme peněženku, kartu nebo v dnešní době chytrý náramek či hodinky nebo telefon, abychom předešli těm trapným chvílím u pokladny, když nemáme čím zaplatit. Anebo pokud musíme jít přes silnici, rozhlédneme se, abychom čirou náhodou neskončili na kapotě nějakého právě projíždějícího auta. Dalšími příklady bych mohla pokračovat dál a dál,
s životními riziky se pereme denně každý z nás a přitom si to už ani neuvědomujeme.

V našich firmách, organizacích, laboratořích bychom však s riziky měli pracovat vědomě. Základem pro hladké fungování je vědět jaká rizika nám hrozí a jestli jsme je ošetřili tak, aby v případě, že nastanou, způsobili co nejmenší škody. Věřím, že každý z nás si uvědomuje, že je lepší být připraven, než sledovat škody, kterým jsme mohli předejít.

Chcete vědět, jak pracuji s riziky já? Používám zdravý selský rozum, znáte to, „dvakrát měř a jednou řež“. Mým cílem je mít pod kontrolou všechna rizika, která mohou nastat v rámci realizace našich služeb. Pokud se snažím ošetřit rizika, která mohou nastat v naší společnosti, postupuji osvědčenou cestou a používám k tomu dostupné nástroje.

 1. Nejdříve musím zjistit, jaká rizika hrozí. Pokud je to možné, požádám své kolegy, aby si na mě udělali chvíli čas a pomohli mi identifikovat, co všechno by se nám mohlo stát. Nejraději využívám Brainstorming, při kterém se sejdeme všichni v jeden čas a necháme své mozky rozbouřit. Díky této metodě identifikujeme možná rizika velmi rychle. Občas mě překvapí, co jako skupina vymyslíme. Hlavně si všechny nápady dobře zaznamenávám.
 2. Když už víme, jaká rizika hrozí, snažíme se definovat, jak velký by byl jejich dopad, když nastanou. Ta, která už nastala, se hodnotí trochu snáz. S těmi, co nemáme zkušenost, se snažíme o odhad. Pokud jsme se již s výskytem rizika setkali, snažíme si definovat, i jak často se opakují.
 3. V dalším kroku zvažujeme, zda máme nějaká opatření, která pomáhají odhalit vznik těchto rizik, případně snížit jejich výskyt nebo jak je eliminovat zcela. Každá fungující společnost určitě využívá různých opatření, která zavedla jako reakci na vzniklý problém anebo využila svých zkušeností a znalostí a zavedla určité postupy už jako prevenci.
 4. A teď si odpovíme na otázky: Jsou současná opatření dostačující? Jsou rizika ošetřena tak, že je to pro nás a naše partnery akceptovatelné?
  1. Pokud jsme si odpověděli ANO, jsme spokojeni, jak dobře máme naše procesy pod kontrolou.
  1. Pokud jsme si ale odpověděli NE, zamýšlíme se, co bychom mohli udělat víc, snažíme se navrhnout další opatření, která nám pomohou dostat riziko pod naši kontrolu a tím zajistit bezpečný proces.
 5. A hlavně, mám stále naše rizika pod kontrolou, neustále je monitoruji. Nastane-li problém, nebo pokud se změní něco v naší firmě, přezkoumávám, zda nevznikla nová rizika, či se nějaká rizika nezměnila. Jako například aktuální riziko – COVID-19.

Pokud se chcete věnovat managementu rizik, můžete se inspirovat i různými technikami, které se využívají, jako například: FMEA, harmonizovaná FMEA, HACCAP a mnohé další. Pokud Vás nenutí někdo zvolit konkrétní metodiku, můžete si vytvořit vlastní.

Pár mých osobních doporučení na závěr:

 • V týmu se všechno dělá líp, jen je třeba ho vést správným směrem a to jistě zvládnete.
 • Vyberte si do svého týmu správné lidi, i věčný sabotér může mít skvělé nápady, a kdo ví, třeba právě čeká na příležitost, ukázat jak dobré má nápady.
 • Nesuďte názory druhých, i když se Vám zdají být bláznivé, je třeba je nejdříve dobře prozkoumat – analyzovat.
 • Nejdřív si vyjasněte, jak budete postupovat, jaká rizika vás zajímají (bezpečnostní, finanční, kvalitářské, procesní, technické ..), a jak budete svoji práci s riziky dokumentovat – co je vlastně cílem, proč se chcete riziky zabývat.
 • Pokud nastavujete nová opatření, je třeba je monitorovat a vyhodnotit, zda nám přináší požadovaný účinek. Není totiž nutné nastavit opatření za jakoukoli cenu. Může se totiž stát, že opatření, které chceme zavést, či jsme zavedli je sice účinné, ale potřebujeme k němu mnohem více zdrojů, něž v případě, kdy budeme odstraňovat škody po výskytu daného rizika.

Tak co, zkusíte to také?

Autor: Bc. Dana Ponikelská, MBA