Hurá, konečně pátek!

Asi všichni znáte ten pocit, kdy se pohodlně usadíte do židle a řeknete si: Hurá, konečně pátek!

Sedím zabořená do židle ve své kanceláři, pozoruji obrazovku počítače a najednou můj pohled zaujme stolní kalendář s velkým červeným vykřičníkem. Zítra má svátek nejen hlava, ale hlavně srdce naší společnosti, výjimečná žena, žena s krásným jménem Alena. Ráda bych ji potěšila dárkem! Ale jakým dárkem? Přemýšlím, přemýšlím… a už to mám! Objednám jí kytici oblíbených květin, z té bude mít bezesporu radost. Otevírám webové stránky květinářství, vybírám vhodnou kytici, dávám do košíku, vypisuji dodací údaje, následně potvrzuji objednávku a mám objednáno. Teď jen vyčkat, než mnou vybraná kytice dorazí. Než se tak stane, pojďme se na naši objednávku podívat očima Procesního řízení.

Nakreslíme si spolu jednoduchou procesní mapu, kde si ukážeme proces dodání objednané kytice.

Budeme používat tyto základní symboly:

Náš proces je u konce, kytice dle požadavků zákazníka dorazila v pořádku. Jak by však náš proces vypadal, kdyby kytice nedorazila dle představ a nebyla v pořádku. Museli bychom v průběhu procesu udělat opravu?

Pokud Vás zajímají procesní řízení, mapování procesů, tvorba map nebo byste se jen rádi dozvěděli víc o různých business procesech přijďte na kurz Procesní řízení v organizaci, kde si spolu vše vysvětlíme podrobně.

Užívejte pátek a Tobě Aleno, přeji vše nejlepší k svátku!

Autor: Soňa Pršalová, BBA

Správná laboratorní praxe – recenze účastníka školení

Pro mě jako pro laika bylo toto téma úplně nové a neznámé. Jsem člověk, který si rád poslechne informace, které mu doplní znalosti a objasní mu danou problematiku.

Na kurz jsem šla s drobnými obavami, zda budu vůbec rozumět všem termínům, definicím a jestli vůbec je kurz určen pro mě jako pro úplného začátečníka, který si informace o kurzu přečetl jen na webových stránkách.

Byla jsem velice překvapena, jak mě téma správné laboratorní praxe zaujalo a snažila jsem se, co nejpozorněji poslouchat výklad.

Již po prvním dni kurzu jsem věděla, že mě poskytnuté informace velice obohatili, že výklad pana lektora je srozumitelný, velmi zajímavý a z mého pohledu podrobný až vyčerpávající. Vše bylo dopodrobna rozebráno – takzvaně krok za krokem, vysvětleno a doplněno o informace z praxe.

Mým prvním a dost důležitým poznatkem bylo, že správná laboratorní praxe se netýká klinických laboratoří. Jde o to, že správná laboratorní praxe se odehrává v testovacích zařízeních, která jsou takzvanými neklinickými laboratořemi.

Testovací zařízení sice připomíná takovou laboratoř, určitě svým vybavením, vzhledem, čistotou, přístupem, odbornými pracovníky atd., avšak musíme mít na paměti, že se přeci jenom něčím od klinické laboratoře liší.

Určitě všichni, kdo tento článek čtou, poznali, že zásadní rozdíl, proč nemůžeme mluvit o klinické laboratoři je v tom, že testování probíhá na zvířatech nikoli na lidech.

Prvotní testování testovacích látek (léků, vakcín atd.) anebo chemických látek se provádí na zvířatech, ke kterým se přistupuje s nejlepší možnou péčí.

Celý kurz je zaměřen na to, jak po jednotlivých krocích dojít k tomu, že si testovací zařízení připravíme k certifikaci.

Příprava jako taková probíhá obdobně jako u jiných organizací, které se připravují k certifikaci, jen s tím rozdílem, že dozorovým (inspekčním) orgánem pro správnou laboratorní praxi v oblasti léčiv je SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv, případně v oblasti chemických látek a směsí to je Národní inspekční orgán SPL.

Doteď mi zní v hlavě jedna důležitá poznámka, která nám byla několikrát v průběhu kurzu zopakována: „Co není dokumentováno – NEEXISTUJE!!!“.

Pan lektor se s námi podělil o své zkušenosti z návštěv inspekčního orgánu v jejich testovacím zařízení, upozornil nás na to, co je vhodné a nevhodné při samotném auditu dělat, jak se při něm chovat apod.

Na základě mé zkušenosti z kurzu, je kurz vhodný jak pro úplné začátečníky, kteří správnou laboratorní praxi začnou vykonávat, tak pro účastníky, kteří již praxi mají a chtějí si znalosti osvěžit (zopakovat).

Autor: účastnice školení Správná laboratorní praxe

Aktualizace právních předpisů

Bojujete každý měsíc s aktualizacemi právních předpisů? Zapomínáte aktualizace provádět? Nebo na ně prostě nemáte čas? Potřebujte, aby za Vás někdo provedl aktualizace právních předpisů v pravidelném intervalu ? Uděláme aktualizaci právních předpisů za Vás.

Jak aktualizace probíhají?

1. Zašlete nám seznam právních předpisů (Nejčastěji tabulka v MS Excel nebo MS Word.)

2. V pravidelném intervalu Vám zaktualizujeme seznam právních předpisů (Je jen na Vás, zda budete chtít zasílat aktualizace 1x za rok, 1x za půl roku, každé 3 měsíc.)

3. Zašleme Vám aktuální seznam a stažené právní předpisy (Aktualizace zasíláme: 1. elektronicky: odkaz pro stažení souborů, 2. poštou: seznam a aktualizace jsou vypálené na CD.)

Příklad seznamu s právními předpisy.

A kolik takové aktualizace stojí?

Cena je individuální, mezi 400 – 800,- Kč bez DPH/1x aktualizace a odvíjí se od počtu stran. V případě, že máte zájem o zasílám poštou je Vám cena navýšena ještě o 50,- Kč.

Elektronické zasílání aktualizací přes Google Disk.

Chcete si nechat aktualizovat právní předpisy, ale potřebujete znát nejprve cenu? Oslovte nás a my Vám zdarma zašleme cenovou nabídku a informace k aktualizaci. Více informací Vám poskytne kolegyně Ing. Simona Hobzíková, MBA – email: hobzikova@systemy-jakosti.cz nebo 607 011 992.

Co vše musí sledovat metrolog v laboratoři?

Metrologie je nauka o měření, zabývá se jednotností a správností měření a je jednou z podstatných činností každé laboratoře. Akreditované laboratoře mají zavedený systém managementu kvality (ISO/IEC 17025, ISO 15189), který definuje požadavky na laboratorní činnosti včetně požadavků na vybavení/zařízení.

Musíme najít v laboratoři metrologa? Nemusíme, ale některý pracovník musí mít ve své pracovní náplni odpovědnost právě za metrologii a vše co je s ní spojené. 

Metrolog by si kromě hlídání a dodržování nastavených pravidel spojených se zavedeným systémem managementu kvality (evidence, štítky, lhůty kalibrací/servisů, interní kontroly, seznámení s obsluhou, dokumentace), měl udržovat povědomí i o dalších dokumentech, z kterých mohou vyplynout povinnosti nebo mají podobu informativní. Pojďme se podívat na pár příkladů:

Závazné dokumenty

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii  v platném znění
– kategorizace měřidel
– požadavek na zajištění návaznosti
– vysvětlení ověření, kalibrace

Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
– seznam stanovených měřidel
– uvedeny závazné lhůty pro ověření stanovených měřidel

ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost
– především článek 5.3 – Laboratorní zařízení, reagencie a spotřební materiál

MPA 10-02-.. K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013, Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky
– především dovysvětleni k článku 5.3 normy

ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253)Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
– především články 6.4 Vybavení a 6.5 Metrologická návaznost

MPA 10-01-.. k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné
– především dovysvětleni k článku 6.5 normy

MPA 30-02.. Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření
– pravidla pro výběr kalibrační laboratoře – požadavek na akreditaci
– vysvětlení pojmu interní kalibrace

ILAC-G24:2007 Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřících přístrojů
– popisuje, jak by měla laboratoř, zejména při vytváření svého kalibračního systému, stanovit kalibrační intervaly

EA-04/14 INF:2003 Výběr a užití referenčních materiálů
– klasifikace referenčních materiálů
– dostupnost, výběr, užití, příprava referenčních materiálů

Informativní dokumenty

ČSN EN ISO 10012 Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení
– poskytuje návod k managementu procesů měření
– vysvětluje pojem metrologické konfirmace měřicího vybavení používaného k podpoře a prokázání souladu s metrologickými požadavky

KVALIMETRIE 22 Průvodce kvalitou v analytické chemii – Pomůcka k akreditaci
– volně dostupné na www.eurachem.cz v pdf
– především kapitola 13 Zařízení a kapitola 15 Metrologická návaznost
– Dodatek A: A3 – příklady otázek pro audit v oblasti zařízení
– Dodatek B: Kalibrace přístrojů a kontroly funkčnosti – uvedeny orientační frekvence pro kalibraci a kalibrační kontroly laboratorních zařízení a orientační frekvence pro validaci zařízení a ověření funkčnosti

KVALIMETRIE 23 Měření v chemii – Stručný přehled metrologie v chemii
– volně dostupné na www.eurachem.cz v pdf
– vysvětlení pojmů akreditace, správná laboratorní praxe a správná výrobní praxe
– části věnované referenčním materiálům, validaci a verifikaci postupů měření, přístrojům a vybavení v analytické laboratoři
– nejistota měření
– regulační diagramy, mezilaboratorní porovnávání
– statistika

KVALIMETRIE 24 Návaznost chemických měření – Metodický návod pro pořádání malých mezilaboratorních porovnání
– volně dostupné na www.eurachem.cz v pdf
– vysvětlení principů metrologické návaznosti
– příklady zajištění návaznosti

Na závěr ještě pár zákonů, které platí:

 • Murphyho zákon: Neopakuj měření, dožiješ se zklamání.
 • Zákon o jistotě nejistot: Měření je jisté, jen nejistoty jsou nejisté.
 • Zákon nepřímé úměry: Čím více měříš, tím méně si věříš.
 • Zákon laboratorní praxe: Uprostřed důležitého měření vždy přijde zákazník nebo alespoň zazvoní telefon.

Autor: Ing. Martina Dvořáková

Řídím, řídíš? Proč se zajímat o self/myslef management?

Každá firma má v dnešní době nastaveno, jak něco řídit, a je jedno co je jejím předmětem podnikání, jak je velká nebo malá, jaké jsou její kořeny či kde sídlí. Existují stohy papírů, strategií, postupů a myšlenek, jak řídit celou společnost, její dílčí oddělení, skupiny a týmy. Občas se však zapomíná na řízení jednotlivců prostřednictvím sebeřízení nebo také self management či myself management. Sebeřízení je o mně, o schopnostech plánovat a organizovat čas, plnit úkoly, a to nejen ty pracovní. A je to také o poznání sama sebe, o tom abych zjistil, co mě motivuje a demotivuje, jak se chci rozvíjet a dále vzdělávat. Nebo co je pro mě důležité, protože vím, jaké mám cíle.

Proč se ale o něco takového vůbec zajímat, vždyť do práce chodím proto, abych vydělal a měl na živobytí? Samozřejmě můžete razit tento přístup, ale jak dlouho vás bude naplňovat práce, kterou děláte jen z důvodu výplaty? Jak dlouho se vám bude chtít vstávat do práce, která vám nic nedává?

Sebeřízení vám totiž může pomoci nejen s efektivnějším využitím pracovního času, ale díky němu si uvědomíte, co je pro vás v práci důležité, co vás baví a naplňuje. A třeba začnete do práce vstávat z trochu jiných důvodů.

 Pokud chcete začít se sebeřízením není to nic náročného, nemusíte ihned absolvovat nějaký kurz či rovnou víceleté studium. Stačí začít jednoduše a zamyslet se na těmito třemi body.

1. Kdo jsem? Jaké mám cíle v životě (práci i doma)? Co mě baví a v čem vynikám? Co jsou mé přednosti a slabosti? Sebepoznání je klíčem k tomu, abyste například zjistili, co vás motivuje, v čem se chcete zdokonalovat, co vás stresuje a jak se stresem pracovat.

2. Jak jsem schopný v plánování, organizování, dodržování úkolů a následné kontrole? Kde jsou vaše limity například v čase a jak to zlepšit prostřednictvím nástrojů time managementu. Nebo jestli začít plánovat nějaké dílčí cíle, abyste dosáhli na celoživotní cíl, který stále odsouváte? Jde o tzv. sebeuplatnění.

3. Poslední krokem je seberozvoj. Tedy jak na sobě zapracovat, jak se vzdělávat pro dosažení stanovených cílů či zlepšení v určitých oblastech?

Odpovědi vám dají jasný směr, kam se vydat. Současně se vám bude lépe pracovat na seberozvoji a sebeuplatnění. A pokud budete na sobě chtít pracovat víc, naleznete na internetu a v odborné literatuře řadu testů a metod, jak zlepšit své sebeřízení, nebo přijďte na vzdělávací kurz.

Autor: Ing. Simona Hobzíková, MBA

Máte rádi konflikty? A co koblihy?

Když se řekne konflikt, velká část lidí se osype, a co nejrychleji vezme na ramena. Jen málo z nás vidí v konfliktech i něco důležitého pro naše vztahy, ať už ty osobní nebo pracovní.  Během konfliktu totiž zatneme zuby, a snažíme se o co nejrychlejší a nejlepší řešení.  Takže nám nevadí pracovat z plných sil a případně se i rozvíjet. Řada erudovaných autorů, ale i manažerů ví, že konflikt může být jakým si palivem pro pracovní tým nebo skupinu. Aby však konflikty přinášely výhody, je nutné je vhodně řešit, a vnímat zda je konflikt jen racionální povahy nebo skrývá i emoce.

A jak je to s těmi koblihami?
Kdo mě zná, tak ví, že mám ráda sladké. Co moc nemusím, jsou koblihy. Protože za hutným, pórovitým a někdy i těžkým či mastným těstem se skrývá odměna v podobě chutného nugátu…nebo marmelády dle preferencí. Střed koblihy tedy pro mě představuje milou odměnu za prokousání smaženým těstem. Ano, dalo by se namítnout, ať si koupím jen nutelu. Ta však neskrývá tuto „bojovnou“ výzvu.

A teď si představte, co se začít dívat na konflikty jako na koblihy.  Střed koblihy představuje racionální problém, tedy konflikt, který vznikl v rámci projektu, během pracovní činnosti, obchodního jednání či porady. Je to v podstatě stav, kdy každá ze stran tohoto konfliktu má jiný názor na věc. Obě strany však mají stejný cíl, a to najít vhodné řešení, které všechny uspokojí. Vyřešení problému tak sebou přinese například nové nápady, inovace či odstranění komunikačních bariér. Půjde tedy o jaký si rozvoj týmu, skupiny nebo jednotlivců. Zatím co smažené těsto koblihy představuje emocionální obal, který nám znesnadňuje vyřešení problému. Pokud náš konflikt obsahuje emoce, není možné a ani vhodné se vrhnout na řešení problému v podobě sladkého jádra. Protože emoce negativně ovlivňují naše chování. A tak cílem účastníka sporu není najít vhodné řešení problému, ale vyhrát za každou cenu, i když tou cenou bude rozpadnutí pracovního týmu či skupiny. Abychom se dostali k vyřešení problému, musíme se tedy nejprve prokousat hutným těstem. A to tak že nebudeme postupovat unáhleně, identifikujeme emoce v rámci sporu a pokusíme se je odstranit z komunikace. A až poté se vrhneme na věcný problém. Stejně jako při jedení koblihy, nejprve těsto a pak náplň.

Až tedy budete příště řešit nějaký konflikt, zamyslete se, zda jde o celou koblihu nebo jen její vnitřek. A podle toho se snažte ke konfliktu přistupovat.

Autor: Ing. Simona Hobzíková

Proč stále bojujeme s kontingenčními tabulkami?

Již od pradávna se lidé zaobírali (a dělají to dosud) sběrem informací a pokusy o jejich následné zpracování, a prezentaci v co nejsrozumitelnější podobě. Využívali k tomu různé postupy, které se stávaly univerzálními a postupně vznikaly i samostatné „vědní“ disciplíny, které v sobě shrnují za staletí vyvinuté metodiky. V současnosti využíváme spoustu programových nástrojů a pomůcek. Asi nejznámějším produktem bez ohledu na výrobce, je tabulkový kalkulátor.

Potřebujeme-li širší zpracování dat, například různé analýzy, zpracování či prezentaci dat, nebo třeba ke zpracování a vizualizaci vztahů statistických znaků, můžeme využít nástroj nazvaný Kontingenční tabulka. Tento nástroj má mnoho funkčních možností a ve spojení s potřebami široké oblasti zpracovávání a prezentace firemních dat je v praxi tato problematika téměř vždy řešitelná. Rozsah zadání úkolu je téměř vždy individuální podle firemních potřeb a řešitel využívá ke zpracování dat dostupných funkcí nástroje. Shrneme-li to, je Kontingenční tabulka výkonný nástroj pro výpočet, sumarizaci a analýzu dat, který umožňuje zobrazit porovnání, vzorky a trendy v datech.

Nastavení mnoha firemních procesů, si v současné době čím dál víc, žádá využívání takového nástroje a tím jsou usměrňovány i požadavky na kompetence  pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování hladkého chodu firemních procesů. Proto znalost tohoto oboru (nebo nějaké části např. statistických metod pro zpracování a interpretaci) je dnes žádanou dovedností v mnoha částech firemních struktur.

Svádíte i nadále souboj s Kontingenčními tabulkami a chcete nad nimi zvítězit? Pokud ano, přijďte na kurz Efektivní práce v MS Excel – praktický nácvik, kde si ty zrádné tabulky konečně podmaníte.

PR článek. Autor: Ing. Josef Sobotka

Co je to Poka Yoke?

V předminulém článku jsme rozebírali analytickou metodu FMEA. Pojďme se dnes podívat na dalších z metod, které lze využít v technické výrobě.

Slyšeli jste již o metodě Poka Yoke? Nespojujte si tuto metodu s kreslenými postavičkami, které sledovali či sledují mladí lidé na počítači a televizi, nebo je chytají s mobilním zařízením po městě. Pokémoni s tím nemají nic společného, i když tato metoda stejně jako animovaný seriál vznikla v Japonsku. Otcem metody je Shigeo Shingo, automobilový inženýr, který se angažoval ve společnosti Toyota Production System. Koncept této techniky vznikl v 60. letech 20. století, a jeho název byl převzat z japonštiny. V doslovném překladu znamená: poka = neúmyslná chyba, yoke = zmenšení. Původně byl princip popsán jako Baka Yoke (ochrana před hlupáky či princip blbu vzdornosti), následně byl název změněn na mírnější  Poka Yoke.

Systém slouží primárně k dosažení nulových vad, v souladu s omezením kontroly jakosti. Jedná se o nízko nákladové a vysoce spolehlivé zařízení používané v procesu, které zastaví proces a preventivně chrání výrobu před tzv. zmetky. Nebo také procesní postup, který umožňuje vykonat činnost pouze jediným možným způsobem. Tím se přímo v průběhu pracovní činnosti vyloučí možnost vykonat nějakou činnost chybně. Poka Yoke je mechanismus štíhlého procesu, který svým technickým opatřením a vybavením pomáhá operátorům vyhnout se chybě a tím (zabrání) předchází vzniku (preventivní Poka Yoke) výrobkových nebo procesních vad nebo upozorňuje na lidské chyby (varování – reaktivní Poka Yoke „Andon“).

Záměrem metody je tedy prostřednictvím nejrůznějších opatření (technických, světelných, konstrukčních, vizuálních, procesních) zabránit vzniku vad, které vznikají na základě lidských chyb. O jaké konkrétní chyby jde, můžete zjistit v následující tabulce.

Máte nějaké zkušenosti s metodou Poka Yoke? Pokud ne, jakými způsoby zabraňujete lidskému pochybení ve výrobě?

Příklad aplikace metody Poka Yoke.

Rok 2019 vs. 2020

Většina z nás na konci každého roku (nebo na začátku nového) přemítá nad tím co v daném roce dokázal, co se mu přihodilo a jak celý rok zvládl. I já jsem se zamyslela nad bilancováním. Jaký byl rok 2020 ve Systémech jakosti s.r.o.?

Pokud bych chtěla rok 2020 shrnout jedním slovem, hodilo by se označení ZMĚNA. Rok 2020 byl oproti předchozím rokům opravdu jiný. Začátek roku byl poklidný, až do té doby, než se s námi rozloučila jedna z našich kolegyň. Již v únoru jsme museli přeorganizovat plány, abychom pokryly pracovní činnosti odcházející kolegyně. V duchu jsme jí přáli hodně štěstí a zdraví v dalším pracovním a osobním životě, současně jsme doufali, že nás nebudou čekat další nenadálé změny. Ale to jsme se v únoru pěkně přepočítali! Přišel březen, karanténa, lockdown. Všechna vládní nařízení a my jsme museli ze dne na den zrušit všechna školení. A v podobném duchu proběhlo celé jaro.

Následovalo léto, všichni jsme byli nervózní ze situace, a s velkým očekáváním jsme vypsali prezenční kurzy (v souladu s uvolněním). Nebudeme předstírat, že jsme neměli obavy, zda účastníci vůbec na prezenční školení dorazí. I když jsme do učeben naistalovali bezdotykové dávkovače dezinfekcí, přeorganizovali zasedací pořádek v místnostech, objednali roušky pro lektory a koupili ozonový generátor. Ale účastníci dorazili! 🙂

Letní teambuldingová akce 2020 – hraní deskových her.

Prezenční školení pokračovalo ještě na podzim, než jsme se rozhodli začít realizovat kurzy online. Na jaře jsme online kurzy nespustili, nyní však nastal čas na online vzdělávání. To s námi zůstalo až do dnešního dne.

Oproti roku 2019 to byla veliká změna nejen pro lektory, ale i samotné účastníky. A změny nastaly nejen v rámci vzdělávacích kurzů, ale i v oblasti poradenství a v samotném fungování týmu. Občasný home office nám nikdy nebyl cizí, dneska je pro nás téměř rutinou. Letní teambuldingovou akci jsme si užili u deskových her, ale vánoční setkání s večírkem se smrsklo do krátkého vánočního posezení.

Vánoční teambuldingová akce 2019 – bowling.

Co nám přinese rok 2021? Uvidíme. Zatím to jsou nové výzvy, pracovní činnosti a nová kolegyně.

autor: Ing. Simona Hobzíková

Home office a sdílení dat mezi zaměstnanci – tipy

Ano, home office podnítil většinu společností k využívání komunikačních nástrojů jako je Skype, Microsoft Teams, Hangouts, aj. Komunikace s týmem je jedna věc, ta druhá je o sdílení dokumentů, které ze společné práce vzniknou. A proč nesdílet dokumenty s týmem prostřednictvím Google disku, a v reálném čase na dokumentech pracovat společně?

Google disk je  on-line úložiště, které je k dispozici ke každému „G-účtu.“ Ten mají všichni vlastníci chytrého telefonu, v kterém se nachází zelený android. Příznivci nakousnutého jablka, ale i jiných možností si však nemusí zoufat, účet si mohou jednoduše založit. Tyto G-účty mají tři varianty, které jsou rozdílné dle kapacity (prostoru), který nabízí. Ve všech variantách však lze na disk nahrát nejrůznější druhy dat, a to fotky, textové dokumenty, tabulky, videa, prostě cokoli co Vás napadne.

Varianty účtů a jejich specifikace

Jaké výhody Google disk nabízí svým uživatelům a lze je využít jak v pracovním, tak osobním životě:

 • lze používat (spravovat) i soubory Microsoft Office
 • funguje i offline a ve chvíli kdy se připojím k internetu, vše se zaktualizuje
 • je to velká úspora času = jste efektivnější, jednoduší spolupráce a automatizace
 • cokoli se vytváří v rámci GSuite (včetně jednotlivých zaměstnanců) = se stává duševním vlastnictvím společnosti
 • pokud v rámci společnosti (organizace, neziskovka, malá firma) využívají zaměstnanci soukromé Gmail účty, k vytváření hodnot, obsahů, know-how, nemá na to společnost nárok v žádném případě a vlastně je to jejich duševní vlastnictví
 • data jsou v bezpečí = jsou velmi dobře šifrována od prvních kroků tvorby až po přenosy a sdílení, v rámci placené služby je garantováno kvalitní šifrování a to že data nikam neuniknou, v rámci GSuite Enterprice je garantována ochrana před ztrátou dat
 • bezpečí je nastavováno:
  • dvoufázovým ověřením účtu
  • správa koncových bodů (počítače, mobilní telefony…), administrátorem
 • služba je dostupná v placené verzi s garancí 99,9% ve free verzi může docházet k výpadkům

Autor: Ing. Josef Sobotka